Site Kuralları

24.07.2020 14:47

 Genel Kurallarımız

CRYSTAL TOWERS SİTESİ YÖNETİM KURULU TARAFINDAN KARARA BAĞLANMIŞ SİTE OTURANLARINA YÖNELİK KURALLAR

MAYIS 2014

GENEL KURALLARIMIZ

Crystal Towers Sitesi özel mülkiyeti alanında yaşayanların huzurunun sağlanması ve sürdürülmesi, ses ve görüntü kirliliğinin önlenmesi, hırsızlık ve benzeri adli olayların engellenmesi, yaşam kalitesinin arttırılması, site içinde huzurlu, nezih ve güvenli bir ortam yaratılması maksadıyla, site özel mülkiyet alanı içerisinde, site sakinlerimizin uyması gereken genel kurallar ve  alınacak tedbirler, Genel Kurul toplantıları ve Yönetim Kurulu oturumlarında karara bağlanmış, karar defterine işlenerek uygulamaya konulmuştur.
Bu kapsamda;

1.       Crystal Towers Sitesinde ikamet eden bütün sakinlerimiz, 5490 sayılı Nüfus Kanunu gereği, Konut bildirim formu tanzim ederek blok yöneticisinin onayı alması; bu belge ile muhtarlığa başvurarak orada alacağı belgeler ile İlçe Nüfus Müdürlüğünde Adrese Dayalı Nüfus Sistemine kayıt yaptırmaları yasal bir zorunluluktur. Bu işlem konuta taşındıktan veya konuttan ayrıldıktan sonra yirmi gün içerisinde yapılmalıdır. Sakinlerimizin bu konuda yasal sorumluluklarını yerine getirmeleri yakından takip edilecektir. Bu maksatla Mesken Bilgi Formu en kısa zamanda doldurulacak ve güncel olarak kalması konusunda hassasiyet gösterilecektir.

2.       2. Yanlarında aşçı, bakıcı, hizmetçi vb. sebepler için sürekli işçi çalıştıran konut sakinleri, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ve buna ait yönetmeliğinin 6ncı maddesi kapsamında, ÇALIŞANLARA AİT KİMLİK BİLDİRME BELGESİ tanzim ederek işe başlama tarihinden itibaren ÜÇ İŞ GÜNÜ içerisinde blok yönetimine ve sorumlu polis karakoluna bildirimde bulunacak, belgelerin bir suretini ve çalışanlara ait kimlik fotokopilerini blok yöneticilerine teslim edecektir.

3.       Kat mülkiyeti kanunu ve site yönetim planı çerçevesinde konut sakinleri, konutlarının dış cephesinde, sitenin onaylı mimari planı dışına çıkan uygulamalar; çanak anten montajı, teras kapatma uygulamaları, farklı renkte doğramalar; iç planlarında, proje dışı ilaveler, tesisat değişikliği ve baca bağlantıları yapamazlar.

4.       Konutlarda yaptırılacak tadilatlarda, iş başlangıcında, konut sahibi tarafından, inşaatı üstlenen firma yetkilisi, site yönetimi işletme müdürü ile görüştürülecektir. İnşaat atıkları ve eski malzemelerin tamamının biriktirilmeden, ilgili firma tarafından attırılması, konut sahibinin sorumluluğundadır.

5.       Crystal Towers Sitesi özel mülkiyeti alanı içerisinde, PAZAR GÜNLERİ ve RESMİ TATİL GÜNLERİNDE, eşya taşıması, acil olmayan onarım ve bina içi tadilat yapılamaz. Tadilat, zorunlu olmayan onarım ve eşya taşıma çalışmaları, bu günlerin dışında, saat 09:00-18:00 saatleri arasında yapılır. Site güvenliği tarafından, giriş kapılarında bu uygulama takip edilir uymayanların siteye girişine izin verilmez. Site Yönetim İşletme Müdürlüğünden ilişik kesme belgesi almayan eşya nakil araçlarının site dışına çıkmaları güvenlik tarafından engellenir.

6.       Site içerisinde araç hız limiti 20 Km dir, bu limiti aşanlara; tahsisli park alanları ve site yönetiminin izin verdiği alanların dışına park eden araçlara; trafiğin akışını kısıtlayacak şekilde bırakılmış araçlara; site giriş çıkış kapısı kurallarına uymayan araçlara ve site huzurunu bozan, çevre ve ses kirliliği yaratan araçlara önce idari, sonra hukuki yaptırımlar uygulanır. Bu hataları yapan araçlar site dışından gelen araçlar ise, müteakip dönemde siteye girişleri engellenir.

7.       Site sakinleri besledikleri evcil hayvanlarının serbest dolaşımına izin veremezler, köpekler mutlaka tasma kontrollü olarak dolaştırılır. Evcil hayvanların dışkılama ile yarattığı çevre kirliliğinden sahipleri sorumludur, bu nedenle mutlaka sahiplerince çevre temizliğine yönelik tedbirler alınarak evcil hayvanların dolaştırılması sağlanır.

8.       Konutlarda oturanlar, saat 23:00 den sonra, komşularını ve çevreyi rahatsız eden gürültü, yüksek sesli müzik dinleme ve benzeri rahatsızlık verici davranışlarda bulunamazlar. Bulunanlar uyarılır, uymadığı takdirde güvenlik birimlerine suç duyurusunda bulunulur.

9.       Site ortak alanında ve umuma açık yeşil alanlarda alkollü içki içenler, çevreye rahatsızlık verecek seviyede genel ahlaka aykırı davranışlarda bulunanlar ve saat 23:00 den sonra gürültü ve ses kirliliği yaratanlar hakkında suç duyurusunda bulunularak bölgeye kolluk kuvvetleri davet edilir. Site dışından gelenlerin, müteakip dönemde siteye girişleri engellenir.

10.   Crystal Towers Sitesi özel mülkiyetindeki alanda, 5188 Sayılı Kanun kapsamında, Özel Güvenlik Görevlileri ile site güvenliği sağlanmaktadır. Aynı kanuna ait yönetmeliğinin 7 nci maddesi kapsamında, site içerisinde uygulanacak huzur ve güvenliğe yönelik olarak alınmış olan bu kuralların icrası ve takibi, özel güvenlik birimine görev olarak verilmiştir. 5188 sayılı kanun, Site Yönetim Kurulunun belirlediği bu kuralların uygulanması sürecinde, hukuki şartların gerçekleşmesi durumunda, site özel güvenlik görevlilerine Kimlik Sorma, Araç ve Yaya Girişini Kontrol Altına Alma, Önleyici Arama, Adli Arama, Yakalama, Zor Kullanma ve El Koyma yetkileri tanımaktadır. Bu yasal dayanaklar çerçevesinde görev yapan özel güvenlik görevlisine karşı gelen, hakaret eden, saldıran ve görevin yerine getirilmesini engelleyenler hakkında "kamu görevlisine karşı suç işlemiş" gibi işlem yapılır (5188 SK Md.23 Değişiklik 23.02.2008). Bu konuda site avukatına yetki verilmiştir.

Site sakinlerimizin huzurlu bir ortamda yaşamaları için, gerektiğinde yaptırım uygulamak ve hukuki süreç başlatmak, site yönetim kurulu olarak sorumluluğumuz olmakla birlikte, uygulamayı arzu etmediğimiz bir yöntemdir. Dileğimiz;  huzurlu, nezih ve güvenli bir yaşam alanı yaratmak için konulmuş olan bu kuralların, komşularımız tarafından da benimsenerek uygulanması ve uygulattırılması yönünde çaba gösterilmesidir.

CRYSTAL TOWERS YÖNETİM KURULU

Sosyal Medya