Sosyal Tesisler ile ilgili SportsA ile  21.11.2014 tarihinde imzalanan Protokol