Sayın Bülent Şanlı Tarafından Çankaya Belediyesi’ne Mansup İçin Verilen Dilekçe Örneği

21.02.2020 21:00

ÇANKAYA  BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA

ANKARA

 

Konu: Çevre Vergisi ve 6360 sayılı Yasa Uygulamaları

Sicil No: 7727260

Kat Maliki: Bülent Sanlı

TC No: 16873221886

 

ÖZET: Bilindiği üzere 6360 sayılı “Ondört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmiyedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile gerek MERNİS gerek de Tapu işlemlerinde Ankara Yenimahalle Belediyesi uhdesinde olan, “Yaşamkent Mah. 3253.Cad. No:4 Crystal Towers Sitesi”, ilgili Kanun uygulanmaya başladığı tarihten itibaren, MERNİS sisteminde  Etimesgut Belediyesi Yapracık Mahallesine, TAPU işlemlerinde ise Çankaya Belediyesi Yaşamkent Mahallesine bağlı olduğu anlaşılmakta ve bir takım karışıklıklara meydan vermektedir. Örneğin, Emlak ve Çevre Vergisi tahakkuklarını her iki belediye de  yapmakta ve tahsilat için ilgili kat malikini borçlandırmaktadır.

 

FİİLİ DURUM VE MAĞDURİYET: Dilekçen ekindeki Etimesgut Belediyesi 28/04/2015 tarih ve 2150-7464 sayılı Yazısı gereği, adıma tahakkuk ettirilen 2015 yılı 1. Taksit Emlak ve Çevre Taksitini ödeyerek, Devlet nezdinde yetkili olan Kamu Kurumuna yükümlülüğümü yerine getirdim. Fakat söz konusu 2015 yılı 2. Taksit ödemeleri söz konusu olduğunda, dilekçem ekinde de olan, T.C. Ankara Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 17/08/2015 tarih ve E.942873 yazısında olduğu gibi, şahsıma ait olan 43672 Ada 1 parsel’inde Çankaya Tapu Dairesine ait olduğu anlaşıldığından, ben de 2015 yılı 2. Taksidimi Çankaya Belediyesine ödemesini yaptım.

 

MAĞDURİYET ve TALEP:  Bu durumda vatandaş olarak yükümlülüğümü Kamu karşında yerine getirmeme rağmen, Çankaya Belediyesi Emlak ve Çevre Vergisi 1. Taksidi Borcu tahakkuk ettirilmiş bulunmaktadır. Şahsıma ait Kat Maliki Tapu bilgilerim Çankaya Belediyesi ve Çankaya Tapu Dairesinde mevcut olup, dilekçem ekinde Etimesgut Belediyesine 2015 Yılı 1. Taksit Ödeme Makbuzu tutarının, Çankaya Belediyesi 2015 Yılı 1. Taksit Tutarına Mahsup Edilmesini Talep Etmekteyim.

 

Saygılarımla

 

                                                                                                                      Bülent SANLI

 

 

Adres: Yaşamkent Mah. 3253.Cad. No:4 Crystal Towers Sitesi

            A Blok No: 20         Çankaya-Ankara

 

 

 

 

 

Ek-1: 2015 yılı 1. Taksit Ödeme Makbuzu

Ek-2: 2015 Yılı 2. Taksit Ödeme Makbuzu

Ek-3: Etimesgut Belediyesi Yazısı

Ek-4: Ankara Valiliği Yazısı 

 

Sosyal Medya